Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

zonanapoleona
21:30

:nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest za późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie.

Marek Hłasko

January 13 2018

zonanapoleona
23:03
6487 3179 500
iść ciągle iść w stronę słońca 
w stronę słońca aż po horyzontu kres
iść ciągle iść tak bez końca
być ciągle być w tej podróży

2+1

December 31 2017

zonanapoleona
21:49
0722 c1aa

December 26 2017

zonanapoleona
19:42
Powodem, dla którego śmierc tak mocno trzyma się życia, nie jest biologiczna koniecznośc, lecz zawiśc. Życie jest tak piękne, że śmierc się w nim zakochała zazdrosną, zaborczą miłością, która zagarnia wszystko, co się da. Ale życie przeskakuje lekko nad niebytem, gubiąc po drodze tylko parę drobiazgów bez znaczenia, a przygnębienie jest niczym więcej, jak przelotnym cieniem chmury.

Y. Martel, Życie Pi, str. 22.

April 22 2017

zonanapoleona
20:47
wszystko jest oddalone, wszystko jest kopią kopii z kopii 

February 27 2017

zonanapoleona
16:49
Hey, you
don't make it bad.
Have a sad song and make it better

November 25 2014

zonanapoleona
22:29

October 03 2014

zonanapoleona
21:49

September 30 2014

zonanapoleona
08:21

September 20 2014

zonanapoleona
16:40
4982 4541
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaredheads redheads

September 19 2014

zonanapoleona
13:42
9042 9df1

August 03 2014

zonanapoleona
22:45

August 01 2014

zonanapoleona
11:48

July 11 2014

zonanapoleona
10:44

July 10 2014

zonanapoleona
17:41

July 09 2014

zonanapoleona
19:10
zonanapoleona
19:09

June 04 2014

zonanapoleona
22:04

May 16 2014

zonanapoleona
22:49

April 22 2014

zonanapoleona
14:39
9378 6ed8 500
Reposted byredheadskolisVanitasugeek4lifeorangeskytosiaawastelandiwashopelessankooosself-destructivelittlegirlchorerawithmyheadinspacepartyhardorgtfobumer4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl